نکاتی برای پخت ماهی

پرتال باد و مه بخش آموزش آشپزی و آشپزی آسان قسمت نکات آشپزی و نکات آموزنده در خانه داری- نکاتی برای پخت ماهی

آشپزی - نکات آشپزی - نکاتی برای طبخ ماهی

ماهی از جمله غذاهایی است که در ماه های معینی از سال می توان آن را مصرف کرد و خوردن آن در ماه های دیگر لذت بخش نیست. ماه هایی که خوردن ماهی لطف زیادی ندارد عبارتند از: اردیبهشت، خرداد، تیر و مرداد. البته این برای کسانی است که دور از شهرهای بندری هستند، و گرنه ساحل نشینان در تمام طول سال ماهی مصرف می کنند.

پخت ماهی,طبخ ماهی,سرخ کردن ماهی


برچسب ها:
طبخ ماهی
.
سرخ کردن ماهی
.مروری برگذشته