صفحه خانگی arrow آشپزی arrow سفره آرایی و میوه آرایی arrow تخم مرغ های خوردنیِ نوروز را اینطوری رنگ کنید

تخم مرغ های خوردنیِ نوروز را اینطوری رنگ کنید

پرتال باد و مه بخش آموزش آشپزی و آشپزی آسان قسمت سفره آرایی و میوه آرایی- تخم مرغ های خوردنیِ نوروز را اینطوری رنگ کنید
 
 
 

برترین ها: در این مطلب، تور تصویری رنگ کردن تخم‌مرغ هایی که قرار است میل کنید را برایتان راه انداخته ایم.

1.    تخم‌مرغ های رسمی را آب‌پز کنید و اجازه دهید سفت شوند. سپس با پشت قاشق روی آنها ترک ایجاد کنید.

,تخم مرغ های خوردنیِ نوروز را اینطوری رنگ کنید تخم مرغ,رنگ کردن تخم مرغ,ایده نوروزی,سفره آرایی و میوه آرایی

تخم مرغ های خوردنیِ نوروز را اینطوری رنگ کنید

سفره آرایی و میوه آرایی-تخم مرغ های خوردنیِ نوروز را اینطوری رنگ کنید2.    در این مرحله به چند عدد کیسه دردار و رنگ غذای خوراکی نیاز دارید.

,تخم مرغ های خوردنیِ نوروز را اینطوری رنگ کنید تخم مرغ,رنگ کردن تخم مرغ,ایده نوروزی,سفره آرایی و میوه آرایی

تخم مرغ های خوردنیِ نوروز را اینطوری رنگ کنید3.    هر کدام از تخم‌مرغ ها را درون یک کیسه قرار دهید. با قاشق چند قطره از رنگ غذا را روی آن بریزید. کیسه را تکان دهید تا همه جای تخم مرغ رنگ بگیرد.

,تخم مرغ های خوردنیِ نوروز را اینطوری رنگ کنید تخم مرغ,رنگ کردن تخم مرغ,ایده نوروزی,سفره آرایی و میوه آرایی

تخم مرغ های خوردنیِ نوروز را اینطوری رنگ کنید4.    پس از چند دقیقه آنها را با آب بشویید.

,تخم مرغ های خوردنیِ نوروز را اینطوری رنگ کنید تخم مرغ,رنگ کردن تخم مرغ,ایده نوروزی,سفره آرایی و میوه آرایی

تخم مرغ های خوردنیِ نوروز را اینطوری رنگ کنید5.    روی سطح صاف بگذارید تا خشک شوند.

,تخم مرغ های خوردنیِ نوروز را اینطوری رنگ کنید تخم مرغ,رنگ کردن تخم مرغ,ایده نوروزی,سفره آرایی و میوه آرایی

تخم مرغ های خوردنیِ نوروز را اینطوری رنگ کنید6.    سپس با احتیاط پوست تخم مرغ ها را جدا کنید.

,تخم مرغ های خوردنیِ نوروز را اینطوری رنگ کنید تخم مرغ,رنگ کردن تخم مرغ,ایده نوروزی,سفره آرایی و میوه آرایی

تخم مرغ های خوردنیِ نوروز را اینطوری رنگ کنید7.    می بینید که قسمت خوراکی تخم مرغ نیز به شکلی زیبا و هندسی رنگ گرفته است. می توانید آنها را به طور درسته سرو کنید. یا برش دهید.

,تخم مرغ های خوردنیِ نوروز را اینطوری رنگ کنید تخم مرغ,رنگ کردن تخم مرغ,ایده نوروزی,سفره آرایی و میوه آرایی

تخم مرغ های خوردنیِ نوروز را اینطوری رنگ کنید,تخم مرغ های خوردنیِ نوروز را اینطوری رنگ کنید تخم مرغ,رنگ کردن تخم مرغ,ایده نوروزی,سفره آرایی و میوه آرایی

تخم مرغ های خوردنیِ نوروز را اینطوری رنگ کنید,تخم مرغ های خوردنیِ نوروز را اینطوری رنگ کنید تخم مرغ,رنگ کردن تخم مرغ,ایده نوروزی,سفره آرایی و میوه آرایی

تخم مرغ های خوردنیِ نوروز را اینطوری رنگ کنید,تخم مرغ های خوردنیِ نوروز را اینطوری رنگ کنید تخم مرغ,رنگ کردن تخم مرغ,ایده نوروزی,سفره آرایی و میوه آرایی

تخم مرغ های خوردنیِ نوروز را اینطوری رنگ کنید,تخم مرغ های خوردنیِ نوروز را اینطوری رنگ کنید تخم مرغ,رنگ کردن تخم مرغ,ایده نوروزی,سفره آرایی و میوه آرایی

تخم مرغ های خوردنیِ نوروز را اینطوری رنگ کنید,تخم مرغ های خوردنیِ نوروز را اینطوری رنگ کنید تخم مرغ,رنگ کردن تخم مرغ,ایده نوروزی,سفره آرایی و میوه آرایی

تخم مرغ های خوردنیِ نوروز را اینطوری رنگ کنید,تخم مرغ های خوردنیِ نوروز را اینطوری رنگ کنید تخم مرغ,رنگ کردن تخم مرغ,ایده نوروزی,سفره آرایی و میوه آرایی

تخم مرغ های خوردنیِ نوروز را اینطوری رنگ کنیدبرچسب ها:
رنگ کردن تخم مرغ
.
ایده نوروزی
.مروری برگذشته