صفحه خانگی arrow آشپزی arrow سفره آرایی و میوه آرایی arrow تزیین دستمال سفره طرح کیف و طرح گلدانی

تزیین دستمال سفره طرح کیف و طرح گلدانی

پرتال باد و مه بخش آموزش آشپزی و آشپزی آسان قسمت سفره آرایی و میوه آرایی- تزیین دستمال سفره طرح کیف و طرح گلدانی

 

دستمال سفره طرح کیف

 

 

دستمال سفره طرح کیف

تزیین دستمال سفره طرح کیف و طرح گلدانی

سفره آرایی و میوه آرایی-تزیین دستمال سفره طرح کیف و طرح گلدانی

 

1- پارچه ای چهارگوش را آماده کنید.

 

 

دستمال سفره طرح کیف

تزیین دستمال سفره طرح کیف و طرح گلدانی

 

2- پارچه چهارگوش را از وسط تا کنید.

 

 

دستمال سفره طرح کیف

تزیین دستمال سفره طرح کیف و طرح گلدانی

 

3- 1/3 از پارچه تا شده را مجدد تا بزنید.

 

 

دستمال سفره طرح کیف

تزیین دستمال سفره طرح کیف و طرح گلدانی

 

4- پارچه را به پشت برگردانید و از پشت 2 تا مقابل هم بزنید.

 

 

دستمال سفره طرح کیف

تزیین دستمال سفره طرح کیف و طرح گلدانی

 

5- پس از تا زدن میتوانید پارچه را برگردانیده و دستمال را با قاشق و چنگال پر کنید.

دستمال سفره طرح کیف

تزیین دستمال سفره طرح کیف و طرح گلدانی

 

 

دستمال سفره طرح گلدانی

 

 

دستمال سفره طرح گلدانی

تزیین دستمال سفره طرح کیف و طرح گلدانی

 

1- پارچه ای چهارگوش را از وسط تا کنید تا به شکل مثلث شود.

 

 

دستمال سفره طرح گلدانی

تزیین دستمال سفره طرح کیف و طرح گلدانی

 

2- گوشه راست پارچه تا شده را به گوشه بالای مثلث برسانید.

 

 

دستمال سفره طرح گلدانی

تزیین دستمال سفره طرح کیف و طرح گلدانی

 

3- گوشه چپ پارچه تا شده را به گوشه بالای مثلث برسانید.

 

 

دستمال سفره طرح گلدانی

تزیین دستمال سفره طرح کیف و طرح گلدانی

 

4- از قسمت پایین مثل حلقه ای رد کنید.

 

 

دستمال سفره طرح گلدانی

تزیین دستمال سفره طرح کیف و طرح گلدانی

 

5- میتوانید پس از تکمیل کار ، گلی را در دو حالت مختلف درون حلقه قرار دهید.

 

دستمال سفره گلدانی

تزیین دستمال سفره طرح کیف و طرح گلدانی


برچسب ها:
تزیین دستمال سفره شب یلدا
.
تزیین دستمال سفره+به شکل قلب
.
تزیین دستمال سفره به شکل پاپیون
.
تزیین دستمال سفره به شکل گل
.
تزیین دستمال سفره داخل لیوان
.مروری برگذشته