بیست شهر قدیمی دنیا که باید ببینید

پرتال باد و مه بخش قاره آسیا قسمت دیدنی های جهان از هر پنج قاره- بیست شهر قدیمی دنیا که باید ببینید


بیست شهر قدیمی دنیا که باید ببینید
در سطح دنیا شهرهایی وجود دارند که از قدمت و گذشته بسیار دوری برخوردار هستند. این شهرها در سطح جهانی بسیار مهم و قابل توجه هستند و به عنوان یکی از مهم ترین و باارزش ترین جنبه های جذب گردشگر به حساب می آیند.

دمشق، سوریه

 این شهر در سال ۴۳۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است

 

دیدنی های جهان از هر پنج قاره-بیست شهر قدیمی دنیا که باید ببینید

 

-------------------------------------------------
اورشلیم، رژیم صهیونیستی

 این شهر در سال ۲۸۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است

 

 

-------------------------------------------------
آتن، یونان

 این شهر در سال ۱۴۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است

 

 

-------------------------------------------------
حلب، سوریه

 این شهر در سال ۴۳۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است

 

 

-------------------------------------------------

تب، یونان

این شهر در سال ۱۴۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است

 

 

 -------------------------------------------------

بنارس، هند

این شهر در سال ۱۰۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است

 

 

-------------------------------------------------
تایر، لبنان

این شهر در سال ۲۷۵۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است

 

 

-------------------------------------------------
شوش، ایران

این شهر در سال ۴۲۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است

 

 

-------------------------------------------------
صیدا، لبنان

این شهر در سال ۴۰۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است

 

 

 -------------------------------------------------

پلوودیو، بلغارستان

این شهر در سال ۴۰۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است

 

 

-------------------------------------------------
لارناکا، قبرس

این شهر در سال ۱۴۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است

 

 

 -------------------------------------------------

کرکوک، عراق

این شهر در سال ۲۲۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است

 

 

 -------------------------------------------------

اریحا، کرانه باختری رود اردن٬ فلسطین

این شهر در سال ۹۰۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است

 

 

-------------------------------------------------
غازی عینتاب، ترکیه

این شهر در سال ۳۶۵۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است

 

 

-------------------------------------------------
فیوم، مصر

این شهر در سال ۴۰۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است

 

 

-------------------------------------------------
بابلوس، لبنان

این شهر در سال ۵۰۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است

 

 

-------------------------------------------------
بیروت، لبنان

این شهر در سال ۳۰۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است

 

 

-------------------------------------------------
بلخ، افغانستان

این شهر در سال ۱۵۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است

 

 

-------------------------------------------------
اربیل، عراق

این شهر در سال ۲۳۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است

 

 

-------------------------------------------------
کادیس، اسپانیا

این شهر در سال ۱۱۰۰ پیش از میلاد مسیح بوجود آمده است

 

منبع : bartarinha.ir


برچسب ها:
قدیمی ترین شهرهای جهان
.
مکانهای تاریخی جهان
.
شهر دمشق
.
شهر اورشلیم
.
شهر آتن
.مروری برگذشته