غار باور نکردنی در بلغارستان (چشم خدا) + عکس

پرتال باد و مه بخش قاره آسیا قسمت دیدنی های جهان از هر پنج قاره- غار باور نکردنی در بلغارستان (چشم خدا) + عکس


غار باور نکردنی در بلغارستان (چشم خدا) + عکس
مردم از ابتدای خلقت در غارها زندگی می کردند و علاقه زیادی به غار نشینی داشتند به خاطر امنیت و شرایط روز. امروزه نیز غارهای زیادی هستند که هنوز کشف نشده اند و غارهای زیادی هم وجود داند که در باور های مردم وارد شده اند و به آنها اعتقاد و عقیده هایی دارند.

یکی از این غارهای زیبا در بلغارستان است، این غار که سقف آن به صورت شگفت انگیزی با دو  سوراخ طبیعی و بزرگ ایجاد شده و رو به آسمان است با نام مستعار (چشم خدا) شناخته می شود.

 

,غار, غار های دیدنی, غارهای شگفت انگیز,دیدنی های جهان از هر پنج قاره

غار باور نکردنی در بلغارستان عکس

دیدنی های جهان از هر پنج قاره-غار باور نکردنی در بلغارستان (چشم خدا) + عکس

 غار چشم خدا در بلغارستان

,غار, غار های دیدنی, غارهای شگفت انگیز,دیدنی های جهان از هر پنج قاره

غار باور نکردنی در بلغارستان عکس

 غار چشم خدا در بلغارستان

,غار, غار های دیدنی, غارهای شگفت انگیز,دیدنی های جهان از هر پنج قاره

غار باور نکردنی در بلغارستان عکس

 غار چشم خدا در بلغارستان

,غار, غار های دیدنی, غارهای شگفت انگیز,دیدنی های جهان از هر پنج قاره

غار باور نکردنی در بلغارستان عکس

 غار چشم خدا در بلغارستان

,غار, غار های دیدنی, غارهای شگفت انگیز,دیدنی های جهان از هر پنج قاره

غار باور نکردنی در بلغارستان عکس

 

منبع : iranmatlab.ir


برچسب ها:
غار های دیدنی
.
غارهای شگفت انگیز
.
غار چشم خدا
.
عجایب طبیعی
.
عجایب گردشگری
.مروری برگذشته