گربه مزاحم

پرتال باد و مه بخش خنده دار طنز خنده بازار قسمت حکایات خواندنی و حکایات جالب- گربه مزاحم

,حکایت, حکایت سعدی, حکایت کوتاه,حکایات خواندنی و حکایات جالب

گربه مزاحم

حکایات خواندنی و حکایات جالب-گربه مزاحم

 

ابلهی از دست گربه ای به ستوه آمده بود و هر چه او را از خانه بیرون می کرد و به جای دور می برد، باز به خانه باز می گشت. روزی گربه را در کیسه ضخیمی انداخته و به محل دوری می برد

رفیقی از او پرسید: به کجا می روی؟

گفت: فلان جا و نام محل را به اشتباه گفت.

رفیقش گفت: ولی راه آن جا از این طرف نیست.مرد جواب داد: آهسته باش. خود هم می دانم این را به گربه می گویم.


منبع:روزنامه خراسان
برچسب ها:
حکایت سعدی
.
حکایت کوتاه
.
حکایت جالب
.
حکایت های کوتاه
.
حکایت آموزنده
.مروری برگذشته