حکایت آهو و سگ

پرتال باد و مه بخش خنده دار طنز خنده بازار قسمت حکایات خواندنی و حکایات جالب- حکایت آهو و سگ

,حکایت آهو و سگ, حکایت, حکایت سعدی,حکایات خواندنی و حکایات جالب

حکایت آهو و سگ

حکایات خواندنی و حکایات جالب-حکایت آهو و سگ

 

روزی سگی در پی آهویی می دوید، آهو روی عقب کرد و گفت:

ای سگ رنج بیهوده به خود راه مده که به من نخواهی رسید زیرا که تو در پی استخوان می دوی و من در پی جان و طالب استخوان هرگز به طالب جان نمی رسد.

منبع:روزنامه خراسان
برچسب ها:
حکایت
.
حکایت سعدی
.
حکایت کوتاه
.
حکایت جالب
.
حکایت های کوتاه
.مروری برگذشته