صفحه خانگی arrow خنده دار طنز خنده بازار arrow جوک طنز لطیفه خنده دار arrow عکس طنز: عاقبت پوشیدن شلوار کردی و شنا در دریا!

عکس طنز: عاقبت پوشیدن شلوار کردی و شنا در دریا!

پرتال باد و مه بخش خنده دار طنز خنده بازار قسمت جوک طنز لطیفه خنده دار- عکس طنز: عاقبت پوشیدن شلوار کردی و شنا در دریا!
,شلوار کردی, شنا کردن,جوک ،طنز، لطیفه خنده دار

عکس طنز: عاقبت پوشیدن شلوار کردی و شنا در دریا

جوک طنز لطیفه خنده دار-عکس طنز: عاقبت پوشیدن شلوار کردی و شنا در دریا!


بدون شرح!

عاقبت پوشیدن شلوار کردی و شنا در دریا!
,شلوار کردی, شنا کردن,جوک ،طنز، لطیفه خنده دار

عکس طنز: عاقبت پوشیدن شلوار کردی و شنا در دریامونالیزا در ساعاتی که موزه تعطیل است!
,شلوار کردی, شنا کردن,جوک ،طنز، لطیفه خنده دار

عکس طنز: عاقبت پوشیدن شلوار کردی و شنا در دریابرچسب ها:
شنا کردن
.مروری برگذشته