عکس: گشتی متفاوت در کاخ گلستان

پرتال باد و مه بخش خنده دار طنز خنده بازار قسمت خواندنی ها و دیدنی ها- عکس: گشتی متفاوت در کاخ گلستان
دویچه وله: کاخ گلستان شاهد تاج‌گذاری بسیاری از شاهان دوران قاجار و پهلوی بوده است. گزارش تصویری از بناها و محوطه این کاخ زیبا از جمله عکسی کمتر دیده‌شده از مقبره ناصرالدین شاه را ببینید.

,عکس: گشتی متفاوت در کاخ گلستان ناصرالدین شاه,شمس العماره,کاخ گلستان,خواندنی ها و دیدنی ها

عکس: گشتی متفاوت در کاخ گلستان

خواندنی ها و دیدنی ها-عکس: گشتی متفاوت در کاخ گلستان


کاشی‌هاى برجسته کاخ گلستان.

,عکس: گشتی متفاوت در کاخ گلستان ناصرالدین شاه,شمس العماره,کاخ گلستان,خواندنی ها و دیدنی ها

عکس: گشتی متفاوت در کاخ گلستان


درختان سرو قدیمى و بسیار بلند داخل کاخ.

,عکس: گشتی متفاوت در کاخ گلستان ناصرالدین شاه,شمس العماره,کاخ گلستان,خواندنی ها و دیدنی ها

عکس: گشتی متفاوت در کاخ گلستان


نمایى از داخل ساختمان شمس‌العماره.

,عکس: گشتی متفاوت در کاخ گلستان ناصرالدین شاه,شمس العماره,کاخ گلستان,خواندنی ها و دیدنی ها

عکس: گشتی متفاوت در کاخ گلستان


یک نقاشی که فتحعلى شاه قاجار را به تصویر کشیده است.

,عکس: گشتی متفاوت در کاخ گلستان ناصرالدین شاه,شمس العماره,کاخ گلستان,خواندنی ها و دیدنی ها

عکس: گشتی متفاوت در کاخ گلستان


دستگاه معروف به شهر فرنگ براى دیدن عکس.

,عکس: گشتی متفاوت در کاخ گلستان ناصرالدین شاه,شمس العماره,کاخ گلستان,خواندنی ها و دیدنی ها

عکس: گشتی متفاوت در کاخ گلستان


نمایى دیگر از محوطه کاخ و ساختمان‌هاى اطراف.

,عکس: گشتی متفاوت در کاخ گلستان ناصرالدین شاه,شمس العماره,کاخ گلستان,خواندنی ها و دیدنی ها

عکس: گشتی متفاوت در کاخ گلستان


تخت مرمر واقع در کاخ گلستان

این تخت توسط شاهان قاجار و رضا شاه براى رسیدگى به مسائل مردم مراجعه کننده مورد استفاده قرار می‌گرفت.

,عکس: گشتی متفاوت در کاخ گلستان ناصرالدین شاه,شمس العماره,کاخ گلستان,خواندنی ها و دیدنی ها

عکس: گشتی متفاوت در کاخ گلستان


یک دختر خردسال با لباس زمان قاجار مقابل شمس‌العماره.

,عکس: گشتی متفاوت در کاخ گلستان ناصرالدین شاه,شمس العماره,کاخ گلستان,خواندنی ها و دیدنی ها

عکس: گشتی متفاوت در کاخ گلستان


سالن تالار آینه که شاهد تاج‌گذارى شاهان قاجار و همچنین محمدرضا شاه پهلوى بوده است.

,عکس: گشتی متفاوت در کاخ گلستان ناصرالدین شاه,شمس العماره,کاخ گلستان,خواندنی ها و دیدنی ها

عکس: گشتی متفاوت در کاخ گلستان


مقبره ناصرالدین شاه

مقبره ناصرالدین شاه شامل کنده‌کارى بسیار زیبا روى سنگ مرمر. ناصرالدین شاه در پنجاهمین سال سلطنت خود به‌دست میرزا رضاى کرمانى به ضرب گلوله کشته شد.

,عکس: گشتی متفاوت در کاخ گلستان ناصرالدین شاه,شمس العماره,کاخ گلستان,خواندنی ها و دیدنی ها

عکس: گشتی متفاوت در کاخ گلستان


نمایى دیگر از داخل محوطه کاخ گلستان.

,عکس: گشتی متفاوت در کاخ گلستان ناصرالدین شاه,شمس العماره,کاخ گلستان,خواندنی ها و دیدنی ها

عکس: گشتی متفاوت در کاخ گلستان


نمایى از دیوارهاى اطراف حیاط کاخ و شمس‌العماره

رویداد‌های مهمی از تاریخ معاصر ایران در مجموعه کاخ گلستان به وقوع پیوسته اما در حال حاضر این کاخ به موزه تبدیل شده است.

,عکس: گشتی متفاوت در کاخ گلستان ناصرالدین شاه,شمس العماره,کاخ گلستان,خواندنی ها و دیدنی ها

عکس: گشتی متفاوت در کاخ گلستان


یک حوض طویل جلوى تخت مرمر. ساختمان‌هاى جدید پشت صحنه خودنمایى می‌کنند.

برچسب ها:
شمس العماره
.
کاخ گلستان
.مروری برگذشته