صفحه خانگی arrow خنده دار طنز خنده بازار arrow خواندنی ها و دیدنی ها arrow آلبوم دیده ‎نشده از جنگ‌جهانی‌ اول (1)

آلبوم دیده ‎نشده از جنگ‌جهانی‌ اول (1)

پرتال باد و مه بخش خنده دار طنز خنده بازار قسمت خواندنی ها و دیدنی ها- آلبوم دیده ‎نشده از جنگ‌جهانی‌ اول (1)
فرارو: آلبوم منتشر نشده ای از عکس های جنگ جهانی اول که در دست ارتش فرانسه بود منتشر شد.

در ماه اوت 1914 م جنگ عظیمی در اروپا بین آلمان، رهبر دول محور و نیروهای متفقین به رهبری فرانسه و بریتانیا درگرفت که تا چهار سال بطول انجامید و نزدیک به 10 میلیون نفر را به کام مرگ فرستاد.

مورخان می گویند مهمترین صحنه جنگ جهانی اول در اروپا در فرانسه رقم خورد؛ در آنجا آلمانی‌ها از خاک بلژیک گذشتند و به فرانسه حمله کردند. برنامه آلمان این بود که پس از تصرف فرانسه به سمت روسیه رفته و آن را نیز به اشغال خود در آورد. پس از آن آلمان سه مرتبه برای تصرف فرانسه تلاش کرد و در مقابل قوای متفقین کلیه مستعمره های آلمان را در افریقا و خاور دور به تصرف درآوردند.

شکست نهایی آلمان‌ها اما در 1918 در نتیجه حملات متفقین، به رهبری "مارشال فوش" فرانسوی صورت گرفت و آلمان ناچار ترک مخاصمه را خواهان شد و جنگ جهانی اول به پایان رسید.

در همین رابطه به تازه‌گی ارتش فرانسه بیش از صدها عکس از جنگ جهانی اول منتشر کرده است که تاکنون نه منتشر و نه دیده شده است؛ عمدتا این عکس ها از زاویه جبهه فرانسه در جنگ جهانی اول هستند. این مجموعه را بخش عکس خبرگزاری رویترز روی سایت خود قرار داده است.

,آلبوم دیده ‎نشده از جنگ‌جهانی‌ اول (1) جنگ‌جهانی‌اول,ارتش فرانسه,خواندنی ها و دیدنی ها

آلبوم دیده ‎نشده از جنگ‌جهانی‌ اول

خواندنی ها و دیدنی ها-آلبوم دیده ‎نشده از جنگ‌جهانی‌ اول (1),آلبوم دیده ‎نشده از جنگ‌جهانی‌ اول (1) جنگ‌جهانی‌اول,ارتش فرانسه,خواندنی ها و دیدنی ها

آلبوم دیده ‎نشده از جنگ‌جهانی‌ اول,آلبوم دیده ‎نشده از جنگ‌جهانی‌ اول (1) جنگ‌جهانی‌اول,ارتش فرانسه,خواندنی ها و دیدنی ها

آلبوم دیده ‎نشده از جنگ‌جهانی‌ اول,آلبوم دیده ‎نشده از جنگ‌جهانی‌ اول (1) جنگ‌جهانی‌اول,ارتش فرانسه,خواندنی ها و دیدنی ها

آلبوم دیده ‎نشده از جنگ‌جهانی‌ اول,آلبوم دیده ‎نشده از جنگ‌جهانی‌ اول (1) جنگ‌جهانی‌اول,ارتش فرانسه,خواندنی ها و دیدنی ها

آلبوم دیده ‎نشده از جنگ‌جهانی‌ اول,آلبوم دیده ‎نشده از جنگ‌جهانی‌ اول (1) جنگ‌جهانی‌اول,ارتش فرانسه,خواندنی ها و دیدنی ها

آلبوم دیده ‎نشده از جنگ‌جهانی‌ اول,آلبوم دیده ‎نشده از جنگ‌جهانی‌ اول (1) جنگ‌جهانی‌اول,ارتش فرانسه,خواندنی ها و دیدنی ها

آلبوم دیده ‎نشده از جنگ‌جهانی‌ اول,آلبوم دیده ‎نشده از جنگ‌جهانی‌ اول (1) جنگ‌جهانی‌اول,ارتش فرانسه,خواندنی ها و دیدنی ها

آلبوم دیده ‎نشده از جنگ‌جهانی‌ اول,آلبوم دیده ‎نشده از جنگ‌جهانی‌ اول (1) جنگ‌جهانی‌اول,ارتش فرانسه,خواندنی ها و دیدنی ها

آلبوم دیده ‎نشده از جنگ‌جهانی‌ اول,آلبوم دیده ‎نشده از جنگ‌جهانی‌ اول (1) جنگ‌جهانی‌اول,ارتش فرانسه,خواندنی ها و دیدنی ها

آلبوم دیده ‎نشده از جنگ‌جهانی‌ اول,آلبوم دیده ‎نشده از جنگ‌جهانی‌ اول (1) جنگ‌جهانی‌اول,ارتش فرانسه,خواندنی ها و دیدنی ها

آلبوم دیده ‎نشده از جنگ‌جهانی‌ اول,آلبوم دیده ‎نشده از جنگ‌جهانی‌ اول (1) جنگ‌جهانی‌اول,ارتش فرانسه,خواندنی ها و دیدنی ها

آلبوم دیده ‎نشده از جنگ‌جهانی‌ اول,آلبوم دیده ‎نشده از جنگ‌جهانی‌ اول (1) جنگ‌جهانی‌اول,ارتش فرانسه,خواندنی ها و دیدنی ها

آلبوم دیده ‎نشده از جنگ‌جهانی‌ اول,آلبوم دیده ‎نشده از جنگ‌جهانی‌ اول (1) جنگ‌جهانی‌اول,ارتش فرانسه,خواندنی ها و دیدنی ها

آلبوم دیده ‎نشده از جنگ‌جهانی‌ اول,آلبوم دیده ‎نشده از جنگ‌جهانی‌ اول (1) جنگ‌جهانی‌اول,ارتش فرانسه,خواندنی ها و دیدنی ها

آلبوم دیده ‎نشده از جنگ‌جهانی‌ اول,آلبوم دیده ‎نشده از جنگ‌جهانی‌ اول (1) جنگ‌جهانی‌اول,ارتش فرانسه,خواندنی ها و دیدنی ها

آلبوم دیده ‎نشده از جنگ‌جهانی‌ اول,آلبوم دیده ‎نشده از جنگ‌جهانی‌ اول (1) جنگ‌جهانی‌اول,ارتش فرانسه,خواندنی ها و دیدنی ها

آلبوم دیده ‎نشده از جنگ‌جهانی‌ اولبرچسب ها:
ارتش فرانسه
.مروری برگذشته