صفحه خانگی arrow سلامت arrow نگهداری و سلامت سالمندان arrow افق های زندگی پس از بازنشستگی

افق های زندگی پس از بازنشستگی

پرتال باد و مه بخش مقالات سلامت قسمت نگهداری و سلامت سالمندان- افق های زندگی پس از بازنشستگی

افق های زندگی پس از بازنشستگی

● گزارشی از مشکلات زنان پس از بازنشستگی شوهر
آقا جلال در اتاق نشسته و مشغول خواندن کتاب بود که تلفن زنگ زد. اکرم وقتی گوشی را برداشت صدای همسایه شان شهین در گوشی پیچید و بعد از سلام و احوالپرسی شهین گفت: شنیدم به سلامتی آقاجلال بازنشسته شده . اکرم بعد از تأیید حرف همسایه اش و گفتن یکسری حرف های روزمره تلفن را قطع کرد.

مشکلات زنان پس از بازنشستگی شوهر

افق های زندگی پس از بازنشستگی


برچسب ها:
آکاایران
.
گوشی
.
گفتن یکسری حرف های روزمره
.
گزارشی
.
گوشی را برداشت صدای همسایه
.مروری برگذشته