بی توجهی ممنوع

پرتال باد و مه بخش مقالات سلامت قسمت نگهداری و سلامت سالمندان- بی توجهی ممنوع

بی توجهی ممنوع

سالمندی به عنوان روند طبیعی عمر بشر در اکثر کشورهای دنیا از سن ۶۰ و یا ۶۵ سالگی آغاز می شود. آمارهای موجود گویای آن است در حالی که نرخ رشد کلی جمعیت جهان حدود ۱/۵ درصد است، این نرخ رشد در مورد جمعیت سالمندان جهان، سالانه به حدود ۲/۴ درصد می رسد.

سالمندی,روند طبیعی عمر بشر

بی توجهی ممنوع


برچسب ها:
ممنوع
.
آکاایران
.
رشد
.
عمر
.
درصد
.مروری برگذشته