سالخوردگی سالم

پرتال باد و مه بخش مقالات سلامت قسمت نگهداری و سلامت سالمندان- سالخوردگی سالم

سالخوردگی سالم

از مصرف خودسرانه داروها به ویژه داروهای خواب آور خودداری کنید.
امکان دارد کهنسالی، روزگار نیکویی باشد. عصر سرخوشی و دلشادی، عزم و اراده، بزرگی، شکوه و سربلندی.
سالمندی، مرض نیست و همزمان با افزایش سن، دگرگونی های بهنجار در تمامی اعضای بدن پدید می آیند که با رعایت بعضی موارد آسان، می شود از پیدایی دشواری ها پیشگیری کرد و با مراقبت درست می شود به سالمندی همراه با تندرستی و خشنودی روبه رو گردید، تا مابقی سال های عمر نیز به نیکوترین وجه تداوم یابد.

سالخوردگی سالم,سالمندی

سالخوردگی سالم


برچسب ها:
سالم
.
آکاایران
.
مصرف
.
مصرف خودسرانه داروها به ویژه
.
سالمندی
.



مروری برگذشته