سالمندان را دریابیم

پرتال باد و مه بخش مقالات سلامت قسمت نگهداری و سلامت سالمندان- سالمندان را دریابیم

سالمندان را دریابیم

مسائل مربوط به بخش پزشک و بیماری‌های سالمندان یک مساله انتزاعی و منحصر به‌ ‌فرد نبوده و شامل مشکلات فیزیکی و بیماری‌های جسمی، روان شناختی و اجتماعی است.
توجه به مسائل اجتماعی برای سالمندان در مقایسه با سایر گروه‌ها‌ ‌به دلیل داشتن نیازهای خاص اجتماعی از قبیل پشتیبانی‌های مالی، مسکن و حفظ احترام به‌ ‌شخصیت بسیار حائز اهمیت است. بیماری‌های قلب و عروق و به ویژه فشار خون در بین آنها‌ ‌بسیار رایج و خطرناک است‌.

سالمندان را دریابیم

سالمندان را دریابیم


برچسب ها:
آکاایران
.
بیماری‌های
.
مسائل
.
سالمندان
.
سالمندان
.مروری برگذشته