صفحه خانگی arrow سلامت arrow تغذیه سالم زندگی سالم arrow نوشیدنی مناسب در محل کار

نوشیدنی مناسب در محل کار

پرتال باد و مه بخش مقالات سلامت قسمت تغذیه سالم زندگی سالم- نوشیدنی مناسب در محل کار

تغذیه سالم زندگی سالم-نوشیدنی مناسب در محل کار

مصرف کافئین توسط کارمندان شیفت شب می‌تواند موجب افزایش هوشیاری و کاهش اشتباهات آنها شود.

تحقیقات اخیر در انگلیس نشان می‌دهند مصرف قهوه در محل کار، کارایی، تمرکز و حافظه کارمندان را به میزان قابل ملاحظه ای افزایش داده و میزان اشتباهات آنها را کاهش می دهد.

این یافته‌ها همچنین نشان می‌دهند نوشیدن قهوه درست مانند یک خواب کوتاه روزانه می‌تواند موجب بهبود تمرکز کارمندان گردد و با کاهش تعداد اشتباهات این افراد همراه باشد. این مطالعه همچنین اثبات کرد که نوشیدن قهوه میزان قصورات پزشکی را نیز کاهش می دهد.

برای انجام این مطالعه، 13 تحقیقی که در سراسر جهان درباره کارهای شیفتی انجام شده بود، مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش ها شامل بررسی تمرکز، حافظه و اشتباهات کوچک کارمندان در ساعات کاری بودند.  نتایج نشان داد که کارایی حافظه،  قدرت استنتاج و تمرکز در کارمندانی که در حین کار کافئین مصرف می کنند بهتر از سایرین است. این یافته ها به ویژه بیانگر این نکته بود که مصرف کافئین توسط کارمندان شیفت شب می‌تواند موجب افزایش هوشیاری و کاهش اشتباهات آنها شود.

seemorgh.com


برچسب ها:
قهوه در محل کار
.
قهوه و افزایش تمرکز
.
قهوه و بهبود کارایی کارمندان
.
کافئین و بهبود تمرکز
.
کافئین در کارکنان شیفت شب
.مروری برگذشته