ترک پوست

پرتال باد و مه بخش بخش کودک قسمت بیماری های کودک- ترک پوست

ترک پوست

● علائم : - ترک‌های کوچک در پوست مخصوصاً در لبها، انگشتان، دستها و گوشها - خونریزی در ترکهای عمیق
ترک شکاف و درز کوچکی است که در پوست بوجود می‌آید. اگر این ترکها عمیق باشند تولید درد می‌کنند. تقریباً در کلیه موارد، ترک‌ها همراه با خشکی پوست هستند و این بخاطر آنست که پوست در معرض هوای سرد یا هوای گرم و خشک قرار می‌گیرد. بنابراین ترک‌ها بیشتر در قسمتهایی از بدن مانند لبها، انگشتها، دستها و گوشها که مستقیماً با هوای آزاد در تماسند شایعترند.

خونریزی در ترکهای عمیق

ترک پوست


برچسب ها:
پوست
.
آکاایران
.
ترک
.
پوست
.
معرض
.مروری برگذشته