صفحه خانگی arrow کودک arrow دنیای کودکانه arrow آشنایی با مراحل تکاملی رشد در کودکان تا پایان سه سالگی

آشنایی با مراحل تکاملی رشد در کودکان تا پایان سه سالگی

پرتال باد و مه بخش بخش کودک قسمت دنیای کودکانه- آشنایی با مراحل تکاملی رشد در کودکان تا پایان سه سالگی

آیا کودک من طبیعی است؟ ( قسمت سوم )

دنیای کودکانه-آشنایی با مراحل تکاملی رشد در کودکان تا پایان سه سالگی

یک سالگی

- کودک می تواند هنگامی که روی شکم خوابیده سرش را بلند کند. ( در حدود سه ماهگی)

- کودک می تواند دو دستش را به هم نزدیک کند. ( در چهار ماهگی)

- به پهلو می غلتد. ( در حدود 5 ماهگی)

- زمانی که در وضعیت نشسته قرار دارد، می تواند سر خود را در امتداد بدن نگه دارد. ( در حدود 6 ماهگی)

- می تواند به دو طرف بغلتد. ( در حدود 7 ماهگی)

- می تواند بدون کمک بنشیند. (در حدود 8 ماهگی)

- کودک می تواند بدون کمک و به تنهایی بیسکویت بخورد. ( در حدود 8 ماهگی)

- کودک می تواند شیئی را از یک دست خود به دست دیگر بدهد. (در 8 ماهگی)

- کودک می تواند از وضعیت خوابیده روی شکم، به وضعیت نشسته، تغییر حالت دهد. (در 8 ماهگی)

- کودک می تواند با کمک دیگران یا اشیاء ، بایستد. (در 10 ماهگی)

- کودک می تواند از حالت نشسته به حالت ایستاده تغییر وضعیت بدهد. (در 10 ماهگی)

دو سالگی

- کودک می تواند روی پاهای خود بایستد ، راه برود و بدود .

- کودک می تواند با کمک یک بند، اسباب بازی خود را بکشد.

- کودک می تواند از کاناپه بالا برود و از پنجره به بیرون نگاه کند و دوباره به پایین بیاید.

- می تواند از پله ها بالا برود ، در حالی که با دو پا روی هر پله می ایستد.

- کودک می تواند با کمک شش قطعه مکعب برج بسازد.

- کودک با کمک سه قطعه مکعب، قطار ساخته و وانمود می کند که آن را حرکت می دهد.

- کودک می تواند یک تا چهار مهره ی بزرگ را بند کند.

- راست دست بودن یا چپ دست بودن کودک مشخص می شود.

- می تواند با همه ی انگشتانش مداد شمعی را در دست بگیرد.

- کودک می تواند کشیدن دایره یا نقطه را از بزرگترها بیاموزد و تقلید کند.

- کودک می تواند از روی خطوط موّرب یا افقی کپی کند.

- کودک می تواند با قاشق غذا بخورد.

- کودک می تواند با کمک بزرگترها لباس بپوشد.

سه سالگی

- کودک می تواند با دو پا بپرد. ( پرش جفت پا)

- کودک می تواند با پا به یک توپ ثابت ضربه بزند.

- کودک می تواند سه چرخه براند.

- می تواند با استفاده از قیچی، شکل های کاغذی را ببرد.

- می تواند پنج تا شش قطعه پازل را در کنار یکدیگر قرار دهد.

- کودک می تواند با کمک سه انگشت خود، مداد شمعی را نگه دارد.

- می تواند تصویر یک دایره را کپی کند و از روی آن بکشد.

- می تواند با تقلید از بزرگترها، مربع بکشد.

- می تواند تصویر یک انسانی را بـِکـِشد که سَر دارد.

- کودک می تواند با قاشق و چنگال غذا بخورد. (البته ممکن است کمی از غذا را بریزد).

توجه:

- اگر کودک شما هیچ یک از این کارها را در سن مخصوص به آن انجام نمی دهد، جای نگرانی نیست. کودکان از راه های گوناگونی تکامل پیدا می کنند.

- اگر کودک شما تعدادی از مهارت های مذکور را با دشواری انجام می دهد، بهتر است که با پزشک متخصص مشورت کنید.

`


برچسب ها:
اجتماعی
.
بهداشت و سلامت
.
سلامت جسم
.
سلامت مادر کودک
.
روند رشد کودک
.مروری برگذشته