صفحه خانگی arrow کودک arrow تربیت کودک arrow انضباط بدون اشک

انضباط بدون اشک

پرتال باد و مه بخش بخش کودک قسمت تربیت کودک- انضباط بدون اشک

انضباط بدون اشک
کودک

«ماه ها در درون اقیانوس کوچکم شناور بودم. با صدای قلبت آشنا شدم و قصه زندگی را از قلب تو شنیدم. با تو به همه جا رفتم و تا خلوت تنهائیت راه یافتم. هرگز لحظه آمدنم را به دنیای بزرگسالان فراموش نمی کنم، و تو مرا که با عزلت خو کرده بودم. مرا که بی تو نفس نمی کشیدم، مرا که با تو بودم و بودنم را دوست داشتم، یکباره از خود راندی. ضربه های زندگی آغاز شد، ضربه ای برای بی تو نفس کشیدن و بی تو بودن. گه گاه صدای قلبت را می شنیدم، وقتی مرا در آغوش می گرفتی و همان قصه محبوب زندگی من. مرا در لباسهای زیبا و تورهای لطیف تخت خوابم محبوس کردید. باید می گریستم تا به من غذا بدهید. باید فریاد می زدم تا به سراغم می آمدید. می خواستم ببینم، پرده ها را می کشیدید تا بخوابم، می خواستم گوش کنم، آرام حرف می زدید تا نشنوم. روزها سریع می گذشتند می خواستم لمس کنم، با دستم با دهانم، می خواستم بدوم، می خواستم و می خواستم و نه گفتن های شما شروع شد. برای من قانون ساختید، اشتباهاتم را به رخم کشیدید و ... . »(1)

نظمر,قانون,تربیت

انضباط بدون اشک


برچسب ها:
بدون
.
اشک
.
آکاایران
.
انضباط
.
بدون
.مروری برگذشته