گیاه ادونتوگلوسم

پرتال باد و مه بخش مقالات مفید قسمت گل و گیاهان آپارتمانی- گیاه ادونتوگلوسم

گیاه ادونتوگلوسم
 
ادونتو گلوسم (odontoglossum) (خانواده ارکیده) برای کاشت در فضای آپارتمان بسیار مناسب است.
فصل زمستان برای کاشت این گیاه مناسب بوده و تا دمای پنج درجه سانتی گراد مقاوم است.
قبل ازکاشت گلدان را از خاک حاوی سنگ ریزه و ماسه پر کرده و بذرها را در عمق ۱۵ سانتیمتری خاک بکارید...

گیاه ادونتوگلوسم

گل و گیاهان آپارتمانی-گیاه ادونتوگلوسم

نورگیرترین قسمت آپارتمان را برای قرار دادن گلدان ها انتخاب کرده و گیاه را در معرض نور خورشید قرار دهید. تابش نور مستقیم خورشید، بویژه هنگام صبح در رشد بهتر گیاه و گلدهی بموقع آن مؤثر است.
آبیاری گیاه باید بطور منظم و حداقل دو بار در هفته انجام شود. برای زهکشی بهتر می توان در کف گلدان چند سوراخ ایجاد یا از یک زیر گلدانی استفاده کرد.
آبیاری بهتر است بطور ملایم و به صورت پاشیدن قطرات آب به گلبرگ ها انجام شود. باقی ماندن آب زیاد در خاک، به گیاه آسیب رسانده و باعث زرد شدن برگ ها می شود. توصیه می شود هر دو هفته یکبار، با استفاده از کودهای مایع گیاه را تقویت کنید. مناسب ترین PH خاک برای رشد گیاه ، شش است. تکثیر گیاه ادونتو گلوسم از طریق بذر و قلمه زدن امکان پذیر است.


برچسب ها:
نگهداری از گیاه ادونتوگلوسم
.
نحوه نگهداری از گیاه ادونتوگلوسم
.
کاشت گیاه ادونتوگلوسم
.
نحوه کاشت گیاه ادونتوگلوسم
.
گل و گیاهان آپارتمانی
.مروری برگذشته