چرا TPMS

پرتال باد و مه بخش مقالات مفید قسمت مقالات اطلاعات عمومی و گوناگون- چرا TPMS

چرا TPMS


استفاده از سیستم TPMS۱ بر روی خودروهای جدید به طوری روزافزون گسترش می یابد. تایرهای کم باد در معرض خطر بالاتری قراردارند بخصوص اگر وزن خودرو سنگین شده باشد و با سرعت زیاد در آزادراه و هوای گرم در حال حرکت باشد.

TPMS,باد تایر,SUV

چرا TPMS


برچسب ها:
وزن
.
هوای
.
تایرهای کم باد
.
هوای گرم در حال حرکت
.
سرعت
.مروری برگذشته