سدیم فلوراید

پرتال باد و مه بخش مقالات مفید قسمت مقالات اطلاعات عمومی و گوناگون- سدیم فلوراید

سدیم فلوراید

برای موثر بودن، فلورین مکمل باید پیوسته و مداوم از دوران شیرخوراگی تا سن ۱۴ـ۱۲ سالگی ادامه یابد.
دارو باید در ظروف پلاستیکی یا ظروف شیشه ای که یک لایه پارافین به داخل آن مالیده شده است و در دمای ۳۰ـ۱۵ درجه سانتیگراد نگهداری شده و از منجمد شدن آن باید خودداری کرد.

etela

سدیم فلوراید


برچسب ها:
دوران
.
سالگ
.
ادامه
.
ادامه
.
دارو
.



مروری برگذشته