صفحه خانگی arrow اطلاعات عمومی arrow مقالات تاریخی arrow علاقه رضاخان به تربیت غربی پسرش!

علاقه رضاخان به تربیت غربی پسرش!

پرتال باد و مه بخش مقالات مفید قسمت مقالات تاریخی- علاقه رضاخان به تربیت غربی پسرش!

علاقه رضاخان به تربیت غربی پسرش!

دوستی را به نام حسین فردوست نیز با او فرستاد و دو نفر مربی هم با آن ها فرستاده شد یعنی دکتر مودب نفیسی که مراقب مزاج آن ها باشد و یک معلم ایرانی به نام مستشار نیز روانه شد. در این تاریخ محمدرضا دوازده ساله است...

رضاخان

علاقه رضاخان به تربیت غربی پسرش

مقالات تاریخی-علاقه رضاخان به تربیت غربی پسرش!

در ماه مه 1931ولیعهد از مدرسه ابتدایی نظام خارج می شود و پدرش فکر می کند که وقت آن رسیده است که به اروپا برود. زیرا برای او خیلی مهم است که ولیعهد تماس با غرب پیدا کند و از تمدن غربی بهره مند شود و طرز زندگانی و طریقه تفکر آن ها را بیاموزد.ابتدا فکر کرده بود که او را به طور شبانه روز در یک مدرسه فرانسوی بگذارد ولی پس از اندکی تامل به این نتیجه رسیده بود که این انتخاب ممکن است تعبیر سیاسی داشته باشد. بالاخره سوئیس را که یک کشور بی طرف بود انتخاب نمود. به علاوه مدارس سوئیس به جدی بودن شهرت داشتند و نتیجتا مدرسه رزی((College Rosey را انتخاب کرد که بین ژنو و لوزان واقع شده است.علیرضا دومین اولاد رضا شاه همراه او فرستاده شد  برای اینکه در یک کشور خارجی تنهایی را احساس نکند. دوستی را به نام حسین فردوست نیز با او فرستاد و دو نفر مربی هم با آن ها فرستاده شد یعنی دکتر مودب نفیسی که مراقب مزاج آن ها باشد و یک معلم ایرانی به نام مستشار نیز روانه شد.

ابتدا فکر کرده بود که او را به طور شبانه روز در یک مدرسه فرانسوی بگذارد ولی پس از اندکی تامل به این نتیجه رسیده بود که این انتخاب ممکن است تعبیر سیاسی داشته باشد

 در این تاریخ محمدرضا دوازده ساله است. فردوست در Rosey به طور شبانه روزی نام نویسی کرد ولی محمدرضا و علیرضا در یک پانسیون سوئیسی به نام Mercierماندند. این خانواده سه دختر و یک پسر داشتند. در اینجا آن ها خود را در یک خانواده احساس می کردند و ده ماه در اینجا ماندند و با موفقیت امتحانات ورودی مدرسه را گذراندند. در این خانواده با آن ها مثل سایر محصلین رفتار می شد یعنی دیگر کسی در برابر آنان تعظیم نمی کرد.

بخش تاریخ ایران و جهان تبیان


برچسب ها:مروری برگذشته