بازار در تهران قدیم

پرتال باد و مه بخش مقالات مفید قسمت مقالات تاریخی- بازار در تهران قدیم

مقالات مفید -  مقالات تاریخی - بازار در تهران قدیم

بازار بزرگ تهران از جمله بازارهای مهم ایران می‌باشد که در دو سده‌ی اخیر نقش زیادی در تحولات سیاسی ـ اجتماعی جامعه‌ی ایران به خصوص از دوره‌ی مشروطه به بعد داشته است.
این بازار با مساحت امروزی 105 هکتار و تردد روزانه حدود 400 هزار نفر، به مانند دیگر بازارهای شهری ایران براساس الگوی کهن بازارهای شرقی، مرکز تجمع مراکز اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اصلی شهر بوده و هنوز هم مانند دوره قاجار و پهلوی، نقش مهمی در تحولات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جامعه شهری تهران دارد...

akairan


برچسب ها:
تهران
.
قدیم
.
مقالات
.
تحولات
.
شهری
.مروری برگذشته