صفحه خانگی arrow اطلاعات عمومی arrow مقالات تاریخی arrow محرم را در تهران قدیم بینید

محرم را در تهران قدیم بینید

پرتال باد و مه بخش مقالات مفید قسمت مقالات تاریخی- محرم را در تهران قدیم بینید

محرم را در تهران قدیم بینید

عزاداری های قدیمی از زنجیر زنی تا تعزیه خوانی

عزاداری در تهران قدیم حال و هوای خاص خود را داشته است و از همان زمان مردم ماه محرم را به اشکال مختلف به عزاداری سید و سالار شهیدان می پرداختند.

محرم

محرم را در تهران قدیم بینید

مقالات تاریخی-محرم را در تهران قدیم بینید

نقاشی صبح عاشورا صف آرایی سپاه کفر در مقابل اهل بیت و اصحاب سیدالشهدا(ع) [اثر نقاشی پاکستانی در دوره قاجار]

محرم

محرم را در تهران قدیم بینید

سقاخانه ای در بازار بزرگ تهران به تاریخ 13 ٠7 شمسی متعلق به خانواده جان نثار [از سمت راست ایستاده ردیف جلو مأمور نظمیه حسن جوانشیر  اسدالله جان نثار، نشسته بر روی نیمکت اصغر جان نثار  نفر وسط حاج رضا جان نثار (مۆسس سقاخانه)ظاکبر جان نثار  عبدالله جان نثار] [ عکاس: ماشاءالله خان عکاس]

محرم

محرم را در تهران قدیم بینید

هیئت اتفاقیون تهران، نفر وسط آقای سدهی از روحانیون و وعاظ معروف تهران

محرم

محرم را در تهران قدیم بینید

عزاداری مردم تهران در روز عاشورا

محرم

محرم را در تهران قدیم بینید

نقاشی شام غریبان خر ابه نشینی اهل بیت (ع) (آن شب که ماه گردون بر قتلگاه تابید گویی که یک چمن گل در خاک آرمیده( [اثر نقاشی پاکستانی در دوره قاجار]

محرم

محرم را در تهران قدیم بینید

عزاداری مردم تهران در روز عاشورا در دوره قاجاریه

محرم

محرم را در تهران قدیم بینید

صحنه ای از مراسم عزاداری و روضه خوانی

محرم

محرم را در تهران قدیم بینید

گروه تعزیه خوان

محرم

محرم را در تهران قدیم بینید

مراسم تعزیه خوانی

بخش تاریخ ایران و جهان تبیان


برچسب ها:مروری برگذشته