صفحه خانگی arrow اطلاعات عمومی arrow مقالات مدیریت و بازاریابی arrow شما می توانید یک کارمند عالی باشید اگر ...

شما می توانید یک کارمند عالی باشید اگر ...

پرتال باد و مه بخش مقالات مفید قسمت مقالات مدیریت و بازاریابی- شما می توانید یک کارمند عالی باشید اگر ...

مقالات مدیریت و بازاریابی-شما می توانید یک کارمند عالی باشید اگر ...


اگر می خواهید بدایند چگونه می توانید کارمندی با همه استانداردهای یک کارمند عالی باشید، خواندن این گزارش را از دست ندهید.
اگر می خواهید بدایند چگونه می توانید کارمندی با همه استانداردهای یک کارمند عالی باشید، خواندن این گزارش را از دست ندهید.

شاید بعضی از مواردی که در پایین بیان شده دور از انتظار شما باشد و بعضی دیگر مطابق میلتان اما آنچه قطعی است اینکه در هر دو حالت باید این موارد رعایت کنید اگر خواهان عالی شدن هستید.

کارمندی عالی هستید اگر...

1 - در مجموعه و گروهی که هستید وفاداری تان را ثابت کنید

2 - نظرها، بحث ها و حرف هایتان را با دیگران در میان می گذارید بدون اینکه ترسی از مطرح شدنشان داشته باشید

3 - از تلاش و شخصیت همکارانتان تقدیر می کنید

4 - اختلاف نظر دارید و آنها را با حفظ احترام دیگران، بروز دهید

5 - از تصمیم های مقامات بالادستی در یک جمع عمومی حمایت می کنید حتی اگر شخصا با آن مخالف هستید

6 - به همکارانتان بدون خست و قیافه گرفتن کمک می کنید

7 - جایی که باید، هستید و جایی که نباید، نه. به زبان ساده تر موقعیت شناس هستید
برچسب ها:
کارمند خوب
.
کارمند عالی
.
کارمند خوب بودن
.
کارمند عالی بودن
.مروری برگذشته